Koulutusohjelma


9.00-10.00 ICF PÄHKINÄNKUORESSA

Historia

Ajatus

Rakenne

Tarkoitus

10.00-11.00 ICF / KIRJAAMISEN TEORIA LYHYESTI

Osa-alueet

Pääluokat

Tasot / koodit

Tarkenteet


11.00-11.30 TAUKO


11.30-12.30 ICF / KIRJAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

ICF:n tuoma muutos kirjaamiseen

Rakenteinen kirjaaminen ja ICF (yhteistyö THL)

Ydinlistojen mahdollisuudet ja haasteet

Toimintakykyprofiili

Käytännön esimerkkejä kirjaamisesta

12.30-13.30 ICF SOTE-AMMATTILAISEN TYÖN TUKENA

Toimintakyky keskiössä

Asiakasosallisuus tehostuu

Asiakkaan yksilöllisyys korostuu

Mahdollistaa oikeudenmukaisuuden palveluissa

Asiantuntijuus vahvistuu


13.30-14.00 TAUKO


14.00-15.00 KUULIJOIDEN ESIMERKKIEN TYÖSTÄMINEN

(kerro oma asiakasesimerkkisi, niin etsitään siihen sopiva ICF-koodi/t toimintakykyä kuvaamaan)