Miksi ICF?

Lyhyesti ICF -luokituksesta

ICF-luokitus on toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Tutustu tarkemmin: https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus


Mutta, mitä ICF-luokitus tarkoittaa käytännössä?

Miksi hyötyisin sen käytöstä työssäni?

Miten asiakas/potilas, lähiyhteisö, työnantaja ja yhteiskunta hyötyvät terveyden- ja sosiaalihuollon toimijan ICF-luokituksen käytöstä?


Lyhyesti sanottuna ICF-luokitus on ensisijaisesti ajatusmalli, jonka sisäistäminen antaa terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiselle erinomaisen mahdollisuuden työstää ja kehittää toimintatapoja työhön liittyen. Työ selkiytyy ja järkevöityy! ICF-etäkoulutuksen tarkoituksena on herätellä ajatuksia siitä, että voisiko jo totuttua ja tutuksi tullutta työtä ajatella ja tehdä sittenkin jollain toisella tavalla. 

ICF-luokituksen käyttö koodeineen ja tarkenteineen mahdollistaa kokemukseen perustuvan asiantuntijuuden näkyväksi tekemisen kirjaamisessa numeerisesti. Koodeja ja tarkenteita hyödyntämällä asiakasosallisuutta voidaan tehostaa toimintakyvyn kokonaisuuden hahmottamisessa. Kuntoutuksen myötä asiakkaan/lähi-ihmisten kokema mahdollinen muutos asiakkaan toimintakyvyssä voidaan myös kirjata näkyväksi . Ympäristötekijöiden huomioiminen osana toimintakyvyn kokonaisuutta konkretisoituu koodien ja tarkenteiden avulla, jolloin ajatus yksilön kuntouttamisesta laajenee luontevasti myös toimintaympäristöön ja kuntoutumiseen arjessa. Käytäntö ja itse työ ovat lähtökohtia, joiden kautta ICF-luokituksen teoriaa voidaan soveltaa tarpeen mukaan yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti järkevällä tavalla. 

ICF-etäkoulutuksen tavoite on pyrkiä rohkaisemaan kaikkia terveyden- ja sosiaalihuollon toimijoita hyödyntämään ICF-luokitusta käytännön työssä!