Missä haluaisit osallistua ICF -koulutukseen?

Lyhyesti ICF -koulutuksesta

ICF-luokitus on kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Tutustu tarkemmin: https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus


Mutta, mitä ICF-luokitus tarkoittaa käytännössä?

Miksi hyötyisin sen käytöstä työssäni?

Miten asiakas/potilas, lähiyhteisö, työnantaja ja yhteiskunta hyötyvät terveydenhuollon toimijan ICF-luokituksen käytöstä?


Lyhyesti sanottuna ICF-luokitus on ensisijaisesti ajatusmalli, jonka sisäistäminen antaa mahdollisuuden työstää ja kehittää toimintatapoja työhön liittyen. Työ selkiytyy ja järkevöityy! Koulutuksen tarkoituksena on herätellä ajatuksia siitä, että voisiko jo totuttua ja tutuksi tullutta työtä ajatella ja tehdä sittenkin jollain toisella tavalla. ICF-luokituksen käyttö koodeineen ja tarkenteineen mahdollistaa kokemukseen perustuvan asiantuntijuuden näkyväksi tekemisen kirjaamisessa. Koodeja ja tarkenteita hyödyntämällä myös asiakasosallisuus tehostuu toimintakyvyn kokonaisuuden hahmottamisessa. Ympäristötekijöiden huomioiminen osana toimintakyvyn kokonaisuutta konkretisoituu koodien ja tarkenteiden avulla. Käytäntö ja itse työ ovat lähtökohtia, joiden kautta ICF-luokituksen teoriaa voidaan soveltaa tarpeen mukaan järkevällä tavalla. 

Koulutuksen tavoite on pyrkiä rohkaisemaan kaikkia terveydenhuollon toimijoita hyödyntämään ICF-luokitusta käytännön työssä! 

Kiinnostuitko?

Yhteydenottosi kartoittaa alustavaa tietoa käytännön läheisestä ICF-koulutuksen tarpeesta valtakunnallisesti. Ilmenneen tarpeen mukaan pyritään järjestämään koulutusta aiheesta.