ICF kokemus

Käytännön kokemus pohjaa rohkeuteen soveltaa ICF-viitekehyksen teoriaa, koodeja ja tarkenteita hyödyntäen, vapaasti kaikkialla terveyden- ja sosiaalihuollon parissa niin, että kaikki osapuolet hyötyvät. 

KOULUTUSTAUSTA ICF-VIITEKEHYKSEN KÄYTTÖÖN

Kevät 2011                       ICF-luokitus koulutus kuntoutuksen parissa työskenteleville 2pv, Jyväskylän ammattikorkeakoulu


KOKEMUS ICF-LUOKITUKSESTA KÄYTÄNNÖSSÄ

Syksy 2014                    Työn aloittaminen ICF-viitekehyksessä yksityispuolella Kelan asiakkaiden kanssa

Syksy 2015                    Kirjaaminen ICF-koodein ja tarkentein Kelan avoterapiapalautteissa

Syksy 2015                    Yhteistyö Kelan kanssa omaan kirjaamiseen liittyen (ICF-koodit ja -tarkenteet)

1.1.2016                          ICF-luokituksen systemaattinen käyttöönotto kirjaamisessa erikoissairaanhoidossa ja                                                                       yksityissektorilla

Kevät 2016                    Yhteistyö THL:n kanssa valmisteilla olevaan toimintakykytiedon rakenteiseen sisältömalliin liittyen

Kevät 2016                    ICF-luento, EPSHP/Seinäjoki

Kevät 2016                    ICF-koulutus I, kuntoutusalan yritys

Kevät 2016                    Toimintakyky-kirjaamismallit työpaja/THL

Syksy 2016                    ICF-koulutus II, kuntoutusalan yritys

Talvi 2017                       ICF-luento, Knk-yksikkö/EPSHP

Talvi 2017                       ICF-luento, Mediwest (Seamk)/Seinäjoki

Kevät 2017                     ICF-viitekehyksen avaaminen kuulon kuntoutustyöryhmän jäsenille/EPSHP

Kesä 2017                      ICF-luento, Eskoo/Seinäjoki

Syksy 2017                     ICF update 2017 innofoorumi, THL (etäyhteys)

Syksy 2017                     ICF-koulutus, ABC Seinäjoki

Syksy 2017                     Seulontalomakkeen kehittämisen aloittaminen ICF-viitekehyksessä kuulon toimintakyvyn                                                                     kartoittamiseksi kuntoutustyöryhmässä/EPSHP

Vuosi 2018                     Yritysyhteistyö ymmärryksen syventämiseksi työympäristön sekä työ- ja toimintakyvyn                                                                           vuorovaikutuksesta ICF-viitekehyksessä.

Talvi 2018                       ICF-koulutus, Raisio

Kevät 2018                     ICF-luennot 2kpl, Puheterapeuttipäivät/Jyväskylä

Syksy 2018                     ICF-koulutus, ABC Seinäjoki

Joulu 2018                     Tapaaminen ICF-asioissa Lapuan tk:n kuntoutusjohdon kanssa

Talvi 2019                       Asiantuntijana toimiminen Puheterapeuttiliiton työstämään ICF-alkeet puheterapeuteille-oppaaseen

Kevät 2019                     ICF-koulutus, kuntoutusalan yritys 

Kesä/ Syksy 2019          KUTI-hankkeen asiantuntijatyöryhmään osallistuminen (THL:n Kuntoutuksen tietopohja -hanke)

Syksy 2019                    ICF-koulutus, ABC Seinäjoki

Syksy 2019                    ICF-koulutusiltapäivä, OSMO-hanke/Alavus

Syksy 2019                    Opiskelijayhteistyö, Tampere/Logopedian laitos

Syksy 2019                    Asiakasraati, kuntoutussuunnitelman kehittäminen ICF-viitekehyksessä/Seinäjoki Eskoo

Syksy 2019                    ICF-luento, EPSHP/Apuvälineyksikkö

Talvi 2020                     ICF-luento, TAYS/Foniatrian poliklinikka

Talvi 2020                     ICF työpaja, EPSHP/Apuvälineyksikkö

Kevät 2020                   Yhteistyö THL:n kanssa valmisteilla olevaan Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas osa 2                                                             liittyen.

Talvi 2021                      ICF-etäkoulutus/ kuntoutusalan yritys

Talvi 2021                      ICF-etäkoulutus

Kevät 2022                   ICF-etäkoulutus

Syksy 2022                  ICF-etäkoulutus