ICF kokemus

Käytännön kokemus pohjaa rohkeuteen soveltaa ICF-viitekehyksen teoriaa, koodeja ja tarkenteita hyödyntäen, vapaasti kaikkialla terveyden- ja sosiaalihuollon parissa niin, että kaikki osapuolet hyötyvät. 

KOULUTUSTAUSTA ICF-VIITEKEHYKSEN KÄYTTÖÖN

Kevät 2011

ICF-luokitus koulutus kuntoutuksen parissa työskenteleville 2pv, Jyväskylän ammattikorkeakoulu


KOKEMUS ICF-LUOKITUKSESTA KÄYTÄNNÖSSÄ

Syksy 2014

Työn aloittaminen ICF-viitekehyksessä yksityispuolella Kelan asiakkaiden kanssa

Syksy 2015

Kirjaaminen ICF-koodein ja tarkentein Kelan avoterapiapalautteissa

Syksy 2015

Yhteistyö Kelan asiantuntijoiden kanssa omaan kirjaamiseen liittyen (ICF-koodit ja -tarkenteet)

1.1.2016

ICF-luokituksen systemaattinen käyttöönotto kirjaamisessa erikoissairaanhoidossa ja yksityissektorilla

Kevät 2016

Yhteistyö THL:n kanssa valmisteilla olevaan toimintakykytiedon rakenteiseen sisältömalliin liittyen

Kevät 2016

ICF-luento, EPSHP/Seinäjoki

Kevät 2016

ICF-koulutus I, kuntoutusalan yritys

Kevät 2016

Toimintakyky-kirjaamismallit työpaja/THL

Syksy 2016

ICF-koulutus II, kuntoutusalan yritys

Talvi 2017

ICF-luento, Knk-yksikkö/EPSHP

Talvi 2017

ICF-luento, Mediwest (Seamk)/Seinäjoki

Kevät 2017

ICF-viitekehyksen avaaminen kuulon kuntoutustyöryhmän jäsenille/EPSHP

Kesä 2017

ICF-luento, Eskoo/Seinäjoki

Syksy 2017

ICF update 2017 innofoorumi, THL (etäyhteys)

Syksy 2017

ICF-koulutus, ABC Seinäjoki

Syksy 2017

Seulontalomakkeen kehittämisen aloittaminen ICF-viitekehyksessä kuulon toimintakyvyn kartoittamiseksi kuntoutustyöryhmässä

Vuosi 2018

Yritysyhteistyö ymmärryksen syventämiseksi työympäristön sekä työ- ja toimintakyvyn vuorovaikutuksesta ICF-viitekehyksessä

Talvi 2018

ICF-koulutus, Raisio

Kevät 2018

ICF-luennot 2kpl, Puheterapeuttipäivät/Jyväskylä

Syksy 2018

ICF-koulutus, ABC Seinäjoki

Joulu 2018

Tapaaminen ICF-asioissa Lapuan tk:n kuntoutusjohdon kanssa

Talvi 2019

Asiantuntijana toimiminen Puheterapeuttiliiton työstämään ICF-alkeet puheterapeuteille-oppaaseen

Kevät 2019

ICF-koulutus, kuntoutusalan yritys 

Kesä/ Syksy 2019

KUTI-hankkeen asiantuntijatyöryhmään osallistuminen (THL:n Kuntoutuksen tietopohja -hanke)

Syksy 2019

ICF-koulutus, ABC Seinäjoki

Syksy 2019

ICF-koulutusiltapäivä, OSMO-hanke/Alavus

Syksy 2019

Opiskelijayhteistyö, Tampere/Logopedian laitos

Syksy 2019

Asiakasraati, kuntoutussuunnitelman kehittäminen ICF-viitekehyksessä/Seinäjoki Eskoo

Syksy 2019

ICF-luento, EPSHP/Apuvälineyksikkö

Talvi 2020

ICF-luento, TAYS/Foniatrian poliklinikka

Talvi 2020

ICF työpaja, EPSHP/Apuvälineyksikkö

Kevät 2020

Yhteistyö THL:n kanssa valmisteilla olevaan Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas osa 2 liittyen

Talvi 2021

ICF-etäkoulutus/ kuntoutusalan yritys

Talvi 2021

ICF-etäkoulutus

Kevät 2022

ICF-etäkoulutus

Syksy 2022

ICF-etäkoulutus

Talvi 2024

ICF-luento, hyvaep/lastenneurologian yksikkö